Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

Haldir - Χαλντίρ

Do you remember him? He is the one that leed the Elfs to the Helm's Deep to help Aragon. I painted it 10 years ago. It was one of my fisrt good  tries in difficult miniatures so don't be rough with your critic.

Βρε παλιόπαιδα τον θυμάστε αυτόν;;; Είναι αυτός που οδήγησε τα ξωτικά στο φαράγγι του Χελμ για να βοηθήσουν τον Άραγκον και τους λοιπούς συγγενείς. Την μινιατούρα αυτή την έβαψα πριν 10 χρόνια.
Ήταν η πρώτη μου σοβαρή προσπάθεια να βάψω μια δύσκολή μινιατούρα. Οπότε μην είστε και πολύ αυστηροί. Όλοι από κάπου ξεκινήσαμε.


Διαστάσεις                    : Μ=2,7εκ       Υ=4εκ       Π=1,3εκ   
Κομμάτια στο κουτί       :  1 
Υλικό                            : Μεταλλικός
Χρόνος προετοιμασίας  : 1 ώρα
Χρόνος βαψίματος        : 8 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας      :  Μέτριο (6/10)
Αποτέλεσμα                 :  Όμορφο (6/10)
______________________________________________
Dimensions                    : W=2,7cm       H=4cm      D=1,3cm
Pieces in the box            : 1 
Material                         : Metallic
Prepare time                  : 1 hour
Paint time                      : 8 hours
Difficulty level               : Medium (6/10)
Beauty result                 : Pretty (6/10)
The difficult part here is the paint between the armour and in the chains
Το δύσκολο σημείο εδω που θέλει προσοχή είναι ο χρωματισμός στις αλυσίδες και στην πανοπλία.


Something I did not like was that Ι finished the figure with gloss varnish. So although the metallic paint highlighted, all the other colours were like plastic.
Κάτι που τελικά δεν μου άρεσε τελικά ήταν οτι ολοκλήρωσα την φιγούρα με γυαλιστερό βερνίκι. Έτσι ναι μεν το μεταλλικό χρώμα τονίστηκε αλλά όλα τα άλλα χρώματα έγιναν σαν πλαστικά.

The mistake I made in this miniature is that I passed the primer with a brush rather than spray. Result of course is to meet several details before even pass the colour.
Το λάθος που έχω κάνει σε αυτή την μινιατούρα είναι οτι το αστάρι το πέρασα με πινέλο και όχι με σπρέι. Αποτέλεσμα φυσικά είναι να καλύπτονται αρκετές λεπτομέρειες πριν ακόμα περάσω χρώμα.


Here we see the problem when you not properly paint the face. Even if you do great job at the body, the face will always betray you
Εδώ φαίνεται το πρόβλημα όταν δεν βάφετε σωστά το πρόσωπο. Όσο καλή δουλειά και αν κάνετε στον σώμα, το πρόσωπο πάντα θα σας προδίδει.
 Κωδικός Προιόντος - Product code :  Warhammer Lord Of The Rings Metal Figure - Haldir  


DnD 4th Edition References - Αναφορές στο DnD 4ης έκδοσης

As you may already know for the characters you choose there is no reference except from the race so if you 
want to play as Elf, take him!

Όπως θα ξέρετε για χαρακτήρες που χρησιμοποιείτε δεν υπάρχουν αναφορές παρά μόνο για την φυλή οπότε πάρτε τον εφόσον παίζετε ως ξωτικό(Elf)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου