Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Minas Tirith Troops - Στρατεύματα της Μίνας Τίριθ

We open a new section in this blog. Troops! With thw word troops means more than 2-3 soldiers with the same features, uniforms and race.
Well  Minas Tirith troops are one of the most glorious and known troops. Heavy shields, spears, long swords and bows are the equipments of the troop. The miniatures are very very easy to paint it as you want one one colour to paint it. Enjoy...

Ανοίγουμε μια νέα ενότητα σε αυτό το blog. Στρατεύματα! Με τον όρο στρατεύματα ορίζουμε 2-3 στρατιώτες και άνω με ίδια χαρακτηριστικά, ενδυμασία και φυλή.

Το στράτευμα της πόλης της Μίνας Τίριθ είναι ενα από τα πιο γνωστά και ένδοξα στρατεύματα. Ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει βαριές ασπίδες, δόρυα, μακριά σπαθιά και τόξα. Οι μινιατούρες είναι πανεύκολο να βαφτούν αφού χρειάζονται μόνο ένα χρώμα. Ιδού... 


Διαστάσεις                    : Μ=2,5εκ       Υ=3,4εκ       Π=1,1εκ   
Κομμάτια στο κουτί       : 1σώμα, 1 ασπίδα
Υλικό                            : Πλαστικό
Χρόνος προετοιμασίας  : 10 λεπτά (κάθε ένας)
Χρόνος βαψίματος        : 1 1/2 ώρα
Επίπεδο δυσκολίας       :  Πανεύκολο (2/10)
Αποτέλεσμα                 :  Όμορφο (7/10)
______________________________________________
Dimensions                    : W=2,5cm       H=3,4cm      D=1,1cm
Pieces in the box            : 1 body, 1 shield
Material                         : Plastic
Prepare time                  : 10 minutes (each one)
Paint time                      : 1 1/2 hours
Difficulty level               :  Way Too Easy (2/10)
Beauty result                 : Pretty (7/10)
I'd used dry brush method to paint the tree. Nice....
Χρησιμοποίησα την τεχνική του στεγνού πινέλου για να βάψω το δέντρο στις ασπίδες.


Attention to how you store your miniatures. Especially because they are made of plastic is easy to break some pieces.
Προσοχή στο πως αποθηκεύετε τις μινιατούρες. Ειδικά επειδή είναι πλαστικοί είναι εύκολο να σπάσουν κάποια κομμάτια τους.I used black primer which made quite easy to paint quickly. Do not forget that the black primer hides many details .... pretty good for a quick painting.
Χρησιμοποίησα μαύρο αστάρι το οποίο έκανε αρκετά εύκολο να τους βάψω γρήγορα. Μην ξεχνάτε οτι το μαύρο αστάρι κρύβει αρκετές λεπτομέρειες.... αρκετά καλό για γρήγορο βάψιμο.

To emphasize the folds I used diluted black ink.
Για να τονίσω τις πτυχώσεις χρησημοποίησα αραιωμένο μαύρο μελάνι.
Κωδικός Προιόντος - Product code : WARRIORS OF MINAS TIRITH - Warhammer DnD 4th Edition References - Αναφορές στο DnD 4ης έκδοσης
Based on Dnd Monster manual - Βασισμένο απο το Dnd Monster manual


The troops of Minas Tirith are allies so there are no references. What we can say with certainty is that they are Humans.
Τα στρατεύματα τις Μίνας Τίριθ θεωρούνται σύμμαχοι οπότε αναφορές δεν υπάρχουν. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι οτι ειναι Humans. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου